Matryce - szczegóły

Matryce płaskie są wykorzystywane w popularnych na polskim rynku peleciarkach. Ze względu na ruch zespołu roboczego peleciarki, wyróżniamy dwa typy matryc: matryce ruchome do peleciarek z układem ruchoma matryca i nieruchome, oraz matryce nieruchome w przypadku układu ruchome rolki i nieruchoma matryca. Znacznie powszechniejsze jest wykorzystanie pierwszego układu, jednak sama budowa matryc jest bardzo zbliżona. W przeciwieństwie do matryc nieruchomych, ruchome współpracują z wałem napędowym peleciarki poprzez połączenie wpustowe.

O rozmiarach i parametrach matryc decyduje wiele czynników związanych z konstrukcją zespołu roboczego peleciarki jak i samym procesem peletowania. Wymiary gabarytowe i przyłączeniowe matrycy są uzależnione od konstrukcji peleciarki, natomiast rozstaw otworów, ich średnica oraz wymiary stożków sprężających zależą przyjętej technologii peletowania.